© E-Websolutions.nl

Nieuwsarchief 2005 / 2006

Jeugd en Natuur, 14 november 2006
Het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft zich onlangs gebogen over het thema Jeugd en Natuur. Komen kinderen nog wel genoeg in de natuur? Is de jeugd zich nog wel voldoende bewust van de natuur in hun leefomgeving? Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het stimuleren van contact tussen jeugd en natuur?

>>>lees verder>>>

Informatiebijeenkomsten over speelruimtebeleid, november 2006
De gemeente Delfzijl wil buurtbewoners, ouders en omwonenden tijdens bijeenkomsten informeren over het speelruimtebeleid en vragen mee te denken over het inrichten van de speelplekken.

>>>lees verder>>>

Niets mis met veiligheid speeltuinen, 18 oktober 2006
NUSO vindt dat de ANWB er volledig naast zit met hun zogenoemde speeltuintest, waaruit zou blijken dat het met de veiligheid van de onderzochte speeltuinen slecht is gesteld. De ANWB spreekt over speeltuinen waar volgens de NUSO echter openbare speelplaatsen in beheer bij een gemeente of recreatieschap worden bedoeld.

>>>lees verder>>>

Veel speeltuinen in Nederland onveilig, 18 oktober 2006
Bijna de helft van de speeltuinen in Nederland is niet veilig. Er zijn zelfs gevaarlijke speeltuinen met achterstallig onderhoud en groot risico voor beknellingen of ernstige valpartijen. Opvallend is het lage aantal speeltuinen waarop weinig of niets aan te merken valt. Dit blijkt uit een steekproef die de ANWB heeft gedaan naar de veiligheid van speeltuinen in Nederland. Deze steekproef is gepubliceerd in het ANWB-blad Kampioen.

>>>lees verder>>>

Nieuw Handboek Speelruimtebeleid verschenen, 4 september 2006
Het eerste exemplaar van het nieuwe Handboek Speelruimtebeleid wordt op 4 september door minister Dekker van VROM aangeboden aan Jeugdcommissaris Steven van Eijck.

>>>lees verder>>>

Koningin bij jubileumfeest Organisatie voor Speeltuinwerk NUSO
Hare Majesteit de Koningin bezoekt zaterdagmiddag 23 september in de Linnaeushof in Bennebroek het jubileumfeest van de Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie NUSO.

>>>lees verder>>>

Nieuwe speeltuin in Pekela, 26 augustus 2006
Zaterdag 26 augustus om 10 uur zullen de beide wethouders Hennie Hemmes en Edze Dijk gezamenlijk de openingshandeling verrichten van de nieuwe speeltuin aan de Appelhof in plan Noord.

>>>lees verder>>>

Speeltoestellen allemaal bij elkaar in Slochteren, 21 augustus 2006
Als je wil wipkippen, klauteren of ravotten in Slochteren, is de groenstrook tussen de straten Stelling en Voeghouten sinds kort dé aangewezen plek daarvoor. De speeltoestellen stonden voorheen verspreid en waren niet altijd erg overzichtelijk geplaatst. De vereniging Dorpsbelangen en de gemeente hebben daarom onlangs samen besloten de toestellen bij elkaar te plaatsen op de groenstrook.

>>>lees verder>>>

Aandacht voor valdemping bij speeltoestellen, 11 augustus 2006
Jaarlijks moeten ruim 10.000 kinderen behandeld worden op een eerste-hulpafdeling na een val uit een speeltoestel. Controleurs van de VWA zijn vanaf juni 2006 gestart met het op locatie meten van de valdemping van bodemmaterialen.

>>>lees verder>>>

Brandveiligheid overdekte speeltuinen ontoereikend, 26 juli 2006
Het is niet goed gesteld met de veiligheid van overdekte speeltuinen. Bouw- en brandveiligheidsvoorschriften worden onvoldoende nageleefd en het toezicht door gemeenten schiet tekort. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie.

>>>lees verder>>>

Speeltuin in Veendam ook voor rolstoelgebruikers, 13 juli 2006
Sinds 2004 is een werkgroep bezig met het opzetten van een nieuwe speeltuin. Opvallend is dat de speeltuin ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

>>>lees verder>>>

Speelplaats in Musselkanaal, 12 juli 2006
Er komt een kinderspeelplaats in de Hanne Bruininghstraat in Musselkanaal. Iets wat de kinderen in deze straat en de directe omgeving hebben te danken aan de zusjes Monique en Marinda, vriendinnetje Kimberley en buurjongen Wesley.

>>>lees verder>>>

3500 euro voor Knoll'ntoen, 5 juli 2006
Junior Kamer de Drie Delfzijlen heeft speeltuin Knoll'ntoen in Godlinze een cheque van 3500 euro overhandigd.

>>>lees verder>>>

Draadcircus terug in Noorderplantsoen, 3 juli 2006
Afgelopen week heeft de gemeente Groningen de touwen van het Draadcircus weer terug geplaatst op de grote speelweide van het Noorderplantsoen. Bij de kinderen staat het opvallende toestel bekend als "de touwen". Begin dit jaar moest de gemeente de touwen van het speeltoestel weghalen omdat het door zeer intensief gebruik niet meer veilig was.

>>>lees verder>>>

Nieuwe speeltuin in Aduard, 1 juli 2006
Het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn heeft besloten de oude speeltoestellen aan de Albert Harkemaweg in Aduard te verwijderen en nieuwe speeltoestellen te plaatsen aan de Wierum in Aduard.

>>>lees verder>>>

Verplicht verklaring goed gedrag, 30 juni 2006
Tweede Kamerleden willen dat mensen die veel met kinderen werken een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Zo zou het personeel van speeltuinen en sportverenigingen deze verklaring vóór indiensttreding moeten laten zien.

>>>lees verder>>>

Actie geslaagd, er komt een speeltuin, 28 juni 2006
Ruim een maand geleden voerde een groep kinderen uit de Margrietlaan in Marum actie voor een speeltuin in hun buurt. Ze gaven de burgemeester een handtekeningenlijst en een grote tekening. En dat heeft succes gehad. Want het college van burgemeester en wethouders heeft nu al een plan uitgewerkt voor een speelplaats voor de kinderen van Marum- West.

>>>lees verder>>>

Kinderraad dwingt speelplek af in Reitdiep, 17 juni 2006
De wijk Reitdiep krijgt een nieuwe speelplaats op het huidige trapveldje bij de Prof. Uilkensweg. Een meerderheid van de eerste kindergemeenteraad steunde een voorstel daartoe van basisschool De Pendinghe.

>>>lees verder>>>

Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte, 15 juni 2006
De vele initiatieven in deze bundel, bijeengebracht door het Netwerk Child Friendly Cities in samenwerking met het ministerie van VROM, laten zien hoe op verschillende manieren een openbare ruimte kan worden ingericht waar kinderen en jongeren mogen zijn, waar ze welkom èn in hun element zijn.

>>>lees verder>>>

Weinig ontruimingsoefeningen in overdekte speeltuinen, 24 mei 2006
De VROM-Inspectie heeft vorig jaar dertig overdekte speeltuinen onderzocht op de naleving van bouwregelgeving en brandveiligheid. De onderzochte speeltuinen voldoen over het algemeen aan de veiligheidsregels. Bij slechts één speeltuin was direct ingrijpen van de gemeente noodzakelijk. Opvallend is dat slechts zeven speeltuinen regelmatig ontruimingsoefeningen houden. Dit zijn enkele voorlopige resultaten van het onderzoek dat minister Dekker (VROM) binnenkort met aanbevelingen naar de Tweede Kamer stuurt.

>>>lees verder>>>

Adorp krijgt een nieuwe speelweide, 1 mei 2006
In Adorp staat wat te gebeuren. De stichting Speelweide De Molen heeft zich er meer dan twee jaar hard voor gemaakt. Ruim 45 verschillende fondsen werden in een periode van ongeveer anderhalf jaar aangeschreven. En nu komt er loon naar werken. Het geld is binnen, de vergunningen zijn allemaal rond. Adorp krijgt een fonkelnieuwe speelweide, geschikt voor gebruikers van alle leeftijden.

>>>lees verder>>>

Speeltegels van autoband levensgevaarlijk, 21 april 2006
Valdempende tegels gemaakt van vermalen autobanden die op meer dan tienduizenden speelplaatsen en schoolpleinen in ons land liggen, vormen een groot gevaar voor de gezondheid van kinderen en het milieu.

>>>lees verder>>>

Kinderen verdienen speelruimte, 14 april 2006
Minister Dekker (VROM) roept gemeenten op te zorgen voor voldoende speelruimte voor kinderen. Als richtgetal hanteert de minister een reservering van 3% in de ruimtelijke plannen. Kinderen verdienen een plek in onze 'grotemensenwereld' aldus de minister in haar brief aan alle gemeenten. De ruimte voor kinderen om buiten te spelen is alleen nog niet overal goed geregeld.

>>>lees verder>>>

DvhN, 10 februari 2006
Wethouder Henk Copinga wordt op last van het CDA in Haren naar zandbakken en glijbanen gestuurd. De gemeente wil het aantal speelplekken voor kinderen in aantal en omvang verminderen. Dat vindt de politieke partij wat al te gortig. Op voorspraak van 'zijn' CDA gaat Copinga de behoefte aan speelplaatsen - door de christen-democraten omschreven als 'kleuterhangplekken' - onder ouders en kinderen peilen.

>>>lees verder>>>

Staatsbosbeheer, 5 februari 2006
Staatsbosbeheer wil bij veel meer (middel)grote steden speelbossen gaan ontwikkelen. Speelbossen zijn bij uitstek goede voorbeelden van natuur bij de stad, die afgestemd zijn op behoeften van mensen uit de stad. Tijdens de bestuurdersconferentie ‘Steden en rijk: groene partners’, begin februari, werd gesproken over het realiseren van natuur in en om de stad.

>>>lees verder>>>

Gemeente Groningen, 15 november 2005
Het lijkt of de gemeente Groningen het spelen van kinderen in speeltuinen en op straat helemaal niet belangrijk vindt. Die noodkreet zendt de Speeltuincentrale uit in reactie op de accomodatienota van het stadsbestuur. Vijf speeltuinen dreigen door deze nota hun subsidie kwijt te raken.

>>>lees verder>>>

Gemeente Groningen, woensdag 12 oktober
College presenteert accommodatienota 'Anders en Beter'

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de accommodatienota Welzijn 'Anders en Beter' vandaag vrijgegeven voor inspraak. De nota geeft de visie van het college op de sociaal culturele accommodaties en schetst de uitgangspunten voor het subsidiebeleid. Accommodaties spelen een belangrijke rol in het gemeentelijk welzijnsbeleid, dat als uitgangspunt heeft 'het gaat niet om stenen, maar om mensen'. Mensen die vaak met hart en ziel verknocht zijn aan de activiteiten die in de accommodaties plaats vinden.

>>>lees verder>>>

Ministerie van VWS, 12 september 2005
VROM: Meer jongeren in de openbare ruimte

Op de conferentie van Operatie Jong op 12 september in Utrecht maken zes bewindspersonen duidelijk dat het kabinet ernst is met het Jeugdbeleid. Tijdens de opening heeft staatssecretaris Clemence Ross-van Dorp (VWS) aangegeven welke resultaten het kabinet nog in deze periode wil bereiken in het Jeugdbeleid. Minister Sybilla Dekker (VROM) is in de deelsessie Jeugd en fysieke ruimte ingegaan op de behoefte van kinderen en jongeren aan openbare ruimte.

>>>lees verder>>>

11 juli 2005
Opening vernieuwde speeltuin Noordbroek

Meindert Schollema heeft zijn eerste officiële openbare plichtpleging als waarnemend burgemeester van Menterwolde achter de rug. Afgelopen zaterdag opende hij de vernieuwde speeltuin van het buurtcomité 't Veilige Haventje in Noordbroek. Met in zijn kielzog echtgenote Trieneke. Ook ondertekende hij namens de gemeente een convenant, waarin de afspraak met het buurtcomité is vastgelegd over het beheer van de speeltuin.

>>>Lees verder >>>

>>> Nieuwsarchief 2007 / 2008 >>>

 


.......